Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Patientnämnden Halland

När du har synpunkter på den vård och behandling du fått, vänd dig i första hand till den enhet du varit i kontakt med. Kan ni inte tillsammans reda ut det som orsakat ditt missnöje, kan du vända dig till patientnämnden för att få råd.

Patientnämnden är en gemensam nämnd för Region Halland och Hallands kommuner. Nämnden är fristående från hälso- och sjukvården och det kostar inget att vända sig dit. Nämnden har inga disciplinära befogenheter utan fungerar istället som en lots.

När kan du vända dig till patientnämnden?

När du fått vård och behandling av:

  • Region Halland och Hallands kommuner
  • privat vårdgivare som har avtal med regionen eller kommunerna
  • tandvård som finansieras av regionen

Detta kan nämnden göra för dig

  • Vi lyssnar på dina synpunkter, informerar och svarar på frågor samt förmedlar kontakt med vårdpersonal.
  • Vi framför patienters synpunkter till berörda verksamheter.
  • Vi hjälper till i kontakter med Socialstyrelsen, Patientförsäkringen LÖF och Läkemedelsförsäkringen.
  • Vi utser stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin.
  • Vi har tystnadsplikt och samma sekretess gäller som för hälso- och sjukvården.

Sidan uppdaterades: 2017-04-24

Kontaktinformation