Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Broa Över

Broa Över är ett utbildnings- och nätverksprojekt som ska utveckla en positiv samarbetskultur och framtidsanda i samhället genom att erbjuda kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling för nyckelpersoner i det lokala näringslivet. Nyckelpersonerna ingår i en kärntrupp av nätverkande och engagerade samhällsbyggare, som tillsammans utvecklar framtidsandan och som ringarna på vattnet förändrar attityder på ett positivt sätt. Startskottet för projektet gick i juni 2016 och pågår under två år.

Projektets mål

Målet är att få projektets deltagare att ta ansvar för utvecklingen i kommunen och integrera Broa Över-projektet med övriga näringslivsaktiviteter som sker i kommunen. På sikt ska det stimulera till fler satsningar och samarbetsprojekt som både kan stärka självförtroendet, ge fler arbetstillfällen och öka intresset för kommunen som bostads- och etableringsort.

Så här fungerar det

Genom en kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling stärks deltagarnas motivation, kreativitet och samarbetsförmåga. Samtidigt byggs nätverk på nya kontakter med gemensamma erfarenheter och insikter varifrån deltagarna kan hämta kraft, idéer och stöd när de behöver. Utbildningen består i åtta olika träffar som oftast varar runt fyra timmar. Utbildningen är kostnadsfri och deltagarna betalar endast med sin arbetstid och sitt engagemang. Utbildningen leds av Tomas Enhager, och som avslutning bjuds deltagarna på en gästföreläsning av Tomas bror Kjell Enhager.

Vem kan delta i Broa Över?

Ett 50-tal deltagare handplockas och viktiga kriterier för urvalet är att de är positiva, samhällsengagerade och framgångsrika förebilder från olika delar av näringslivet i hela Hylte kommun. Vid urvalet är det viktigt att få en bra geografisk spridning med en god könsfördelning, olika bakgrund och åldrar på deltagarna. Deltagarna kan även representera förenings- och kulturliv samt vara kommunanställda.

Utbildningskonceptet är framtaget av näringslivet i Falkenberg tillsammans med Tomas Enhager och har genomförts i Falkenberg mellan 2002-2005 och under 2014-2016. I Hylte sker Broa Över i samarbete med Länsförsäkringar Halland, Södra Hestra Sparbank, Företagarna Hylte, Lokalt ledd utveckling Halland och näringslivsenheten i Hylte kommun.

Kontaktinformation

Sidan uppdaterades: 2018-11-01