Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Från vänster på bild: Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edenholm (KV), Maria Johansson Arnström (S) förste vice ordförande, Anna Roos (C), andra vice ordförande och Ronny Löfquist (S) ordförande.

Ledamöterna i kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och speglar majoritetsförhållandet som kommunfullmäktige har.

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del beslut på egen hand.

I Hylte har kommunstyrelsen även det politiska ansvaret för kris- och beredskapsfrågor (så kallad krisledningsnämnd) samt ansvarar för räddningstjänsten i kommunen.

Ledamöter i kommunstyrelsen

Ronny Löfquist (S) Ordförande                        

Maria Johansson Arnström (S) 1:e vice ordförande
Göran Edberg(S)
Krister Mattsson (S)
Johan Fahlén Söderberg (S)
Bengt Åke Torhall (L)
Anna Roos (C) 2:e vice ordförande
Andreas Algerbo (C)
Bo-Gunnar Åkesson (M)
Johan Edenholm (KV)
Jerzy Golowkin (-)

Ersättare
Gunnel Johansson (S)
Maria Hedin (S)
Micael Arnström (S)
Lisa Mogren (V)
Anders Bertilson (SPI)
Alexander Engman (L)
Håkan Bengtsson (C)
Karin Åkesson (C)
Desireé Hultberg (M)
Tommy Edenholm (KV)
Stina Isaksson (SD)

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2018-11-12