Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hylte år 2040 - hur ser framtiden ut?

En vision handlar om att beskriva en önskad bild av framtiden: så här vill vi att det ska se ut i Hylte år 2040. I visionen pekas riktningen ut för det framtida samhälle vi gemensamt vill uppnå och vilka områden som är viktiga att utveckla. Vad behöver göras för att den önskade bilden av framtiden ska kunna bli verklighet? Vad ska prioriteras? Visionen blir på så sätt vägledande för kommunens arbete på lite längre sikt.

Läs Vision 2040

Kontakt