Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Kommunstyrelsen 2 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2018-05-02.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Styrgrupp för Organisationsöversyn 2018-04-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansStyrgrupp Organisationsöversyn
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Protokoll Valnämnden 2018-04-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Valnämnden 2018-04-24 rätt version.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 27 april 2018 §30-40
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret
  Nedladdningsbart protokollGemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2018-04-27 §30-40.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kommunfullmäktige 2018-05-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KF 2018-05-03.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 8 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollÄldre protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Omsorgsnämndens arbetsutskott 9 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollArbetsutskott
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollArbetsutskott
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Samhällsbyggnadsnämnden 24 april 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN 2018-04-24.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Barn- och ungdomsnämnden 16 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Samhällsbyggnadsnämnden 15 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN 2018-05-15.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Samordingsförbundet i Halland 27 april 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollStyrelseprotokoll 180427.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Sidan uppdaterades: 2017-12-20

Kontaktinformation