Hylte gymnasieenheten

Introduktionsprogrammet

lärcentrum

Introduktionsprogrammet vänder sig till elever som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan enligt de behörighetsregler som gäller från och med hösten 2011. Den nya benämningen introduktionsprogram signalerar att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden. Hylte kommuns Introduktionsprogram har lokaler på Lärcentrum i Hyltebruk.

Fem olika spår

Introduktionsprogrammen är preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Dessa program ersätter dagens individuella program.

Elever kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får de ett studiebevis på den genomförda utbildningen.

En annan möjlighet för elever som inte är behöriga till nationella program är att gå kvar i grundskolan för att uppnå behörigheten. Eleven har rätt att gå kvar i grundskolan under två år för att på så sätt slutföra utbildningen.

Sidan uppdaterades: 2017-04-10  av: Helena Frisk
Tipsa en vän:
Kontakt

Hylte kommun | Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk | Tel: 0345 - 180 00 | Fax: 0345 - 181 90  |  E-post: kommunen@hylte.se | Organisationsnummer: 212 000-1207