Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Bevarandeplaner

En bevarandeplan ska identifiera och beskriva de kulturhistoriska värden och fysiska faktorer som karakteriserar ett samhälle och som kan berätta samhällets historia. Bevarandeplanerna kan användas som underlag vid planering och bygglov, eller som en allmän information till fastighetsägare och andra intresserade.

Först i länet

Hylte kommun har, som enda kommun i länet, bevarandeplaner för samtliga tätorter. Sedan några år pågår en uppdatering av första generationens bevarandeplaner från slutet av 1980-talet. Hittills finns nya bevarandeplaner för Unnaryd, Torup och Hyltebruk som kan läsas här på hemsidan. 

Lokala bevarandeplaner 

Bevarandeplanerna för Hyltebruk, Torup och Unnaryd har uppdaterats och finns i digitalt format. Planerna för Kinnared, Landeryd och Rydöbruk är från slutet av 80-talet och början på 90-talet och har skannats in.

Kontakt