Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kartor för byggärenden

En karta är oftast ett obligatoriskt underlag till när du ansöker om bygglov för en byggåtgärd. Det finns flera olika typer av kartor och det är kommunen som avgör vilken karta som behövs i just ditt fall. Efter att du har gjort en beställning gör kommunen en bedömning av vilken karta du behöver och tar där efter fram denna som ett underlag till din ansökan. På kartan ska du skalenligt rita in det du vill bygga, och ritningen ska ha utsatta mått.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är ett krav vid nybyggnation inom detaljplanelagt område och är kontrollerad i fält. Det tar cirka 2-3 veckor från det att du beställt kartan tills den är klar. Nybyggnadskarta krävs inte för mindre tillbyggnader eller komplementbyggnader

Priset för kartan är arealberoende och enligt kommunfullmäktiges taxa. För gällande fastighet innehåller nybyggnadskarta bland annat uppgifter om:

 • Detaljplanens bestämmelser
 • Information om anslutningspunkt för kommunalt vatten och avlopp
 • Eventuella befintliga byggnader
 • Vägar
 • Gränser med mera

Utdrag ur primärkarta

Utdrag ur primärkarta är en kopia från kommunens befintliga databas. Primärkartan är inte kontrollerad i fält. Kartan används som underlag när du söker bygglov vid enklare tillbyggnader som till exempel uterum, carport och förråd. Det tar cirka 2-3 veckor från det att du beställt kartan tills den är klar. Priset för kartan är arealberoende och regleras av kommunfullmäktiges taxa.

För gällande fastighet innehåller utdrag ur primärkarta bland annat uppgifter om:

 • Eventuella befintliga byggnader
 • Vägar
 • Gränser med mera

Utdrag ur fastighetskarta

Utdrag ur fastighetskarta används som underlag när du söker bygglov utanför tätort, i de områden där primärkarta inte finns. Det tar cirka 2-3 veckor från det att du beställt kartan tills den är klar.

För gällande fastighet innehåller utdrag ur fastighetskarta bland annat uppgifter om:

 • Eventuella befintliga byggnader
 • Vägar
 • Gränser med mera

Beställa karta för bygglov

Kontakt