Hylte gymnasieenheten

Gymnasiereformen

Ny reform inom gymnasieskolan, Gy 2011 trädde i kraft 1 juli 2011. Reformen innebär en del nyheter och förändringar för gymnasieskolan. Nedan presenterar vi några av nyheterna. Reformen gäller de elever som påbörjar sin utbildning from läsåret 2011/2012. Elever som påbörjat sin utbildning innan, arbetar efter den nu gällande reformen.

Behörighet till yrkesprogram


För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i - svenska eller svenska som andraspråk - engelska - matematik - samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.
Eleverna ska efter ett yrkesprogram vara bättre förberedda för yrkeslivet och utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket.

Yrkesexamen


För att få en yrkesexamen, som ger dig grundläggande behörighet till Yrkeshögskolor krävs det att du har 2500 gymnasiepoäng varav 2250 ska vara godkända.

Du måste ha godkänt i följande ämnen/kurser

 • Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1(100p)
 • Engelska 1 (100p)
 • Matematik 1 (100p)
 • 400 poäng i programgemensamma karaktärsämneskurser ska vara godkända.
 • Gymnasiearbetet ska vara godkänt

Alla elever på yrkesprogram ska ha rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet

Gymnasial lärlingsutbildning


Gymnasial lärlingsutbildning blir ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst 50 procent av utbildningen på en eller flera arbetsplatser.
Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram

Ny betygskala


Från och med läsåret 2011/2012 införs en ny betygskala. När betyg sätts inom gymnasieskolan ska en betygsskala med sex betygssteg användas. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat och F ska står för ej godkänt resultat.  

Fler steg i skalan ger:

 • rättvisare betygssättning.
 • tydligare information om hur eleverna ligger till.
 • Det ska vara lättare att höja betygen genom mer ansträngning.
 • Kursbetyg - Eleven får betyg efter varje avslutad kurs Nationella kunskapskrav för betygsstegen E, C och A är utfärdade av Skolverket, medan skolan utfärdar kunskapskraven för betygsstegen B och D.
                                            .
 
Sidan uppdaterades: 2013-10-24  av: Eva Halldin
Tipsa en vän:
Kontakt
 • Studie- och yrkesvägledare
 • Emma Vari
 • Telefon: 0733-718 124

Hylte kommun | Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk | Tel: 0345 - 180 00 | Fax: 0345 - 181 90  |  E-post: kommunen@hylte.se | Organisationsnummer: 212 000-1207